Profile

שיתוף פעולה של סטודיו RB עם המעצב jean paul gaulitier למערכת הישיבה האייקונית השלבת בתוכה אלמנטים מודרנים עם קריצה לסגנון הקלאסי.
שיתוף מוצר: