night fever

מערכת ישיבה המזוהה מאוד עם המותג, המערכת מגיעה במספר יחידות בצורות לא גיאומטריות אשר משתלבות זו עם זו ויוצרות מראה לא שגרתי ומיוחד. כריות הספה יציבות ומעניקות תמיכה אופטימלית, ניתן להזיז ולמקם אותן בזויות שונות.
המעצב
Giuseppe Viganò
שיתוף מוצר: