globo TV unit

מזנון מודרני בשילוב עץ וזכוכית.
שיתוף מוצר: