כורסאות

כורסאות מבית פיטרו הכט במגע יד של אמן ובאהבה המושקעת בכל פרט,
קו ועד אחרון הסנטימטרים.