contre jour

מיטה בעלת מסגרת בד, ראש המיטה המרופד מעניק תחושת חמימות עוטפת. בקצוותיו ראש המיטה מתעקל פנימה ומעניק תחושת אינטימיות.
המעצב
Studio ROCHE BOBOIS
שיתוף מוצר: