VANESSA MITRANI

ונסה מיטרני הינה מעצבת ייחודית בתחום של עיצוב בזכוכית יציקה בצורותיה השונות. היא הגיעה למעמדה כמעצבת על ידי יצירת אוספים שיטתיים הכוללים רק חלקים ייחודיים כתוצאה מתהליך שנותר אקראי.
מאז 1998 היא משתפת פעולה עם Roche Bobois, כאשר כל שנה היא מציגה אוסף חדש של יצירות בלעדיות, שהן חלק בלתי נפרד מהאוספים הקבועים של Roche Bobois.