NICOLAS STADLER

ניקולס סטדלר הוא מעצב, מעצב תפאורה ומעצב פנים. מושפע על ידי תנועה ודינמיות, יוצר מוצרים שתפקודם מורכב הרבה יותר מאשר הנראות שלהם.