MAURICE BARILONE

מוריס ברילון סבור כי תפקידו של המעצב הוא "לחשוף את האלמנט בכל חפץ שמביא אותו לחיים". גישה לא קונפורמיסטית ותשוקה לא מבוטלת לאמנות, הביאו ליצירת מספר אוספים גדולים עבור רוש בובואה במהלך 30 שנות השותפות של ברילון עם החברה.