MASSIMO IOSA GHINI

מאז התלמד מאסימו כאדריכל בפירנצה ומילאנו, הקריירה שלו הובילה למעורבות בתנועות העיצוב האיטלקי המשפיעות ביותר בתקופה האחרונה. העיצובים שלו מושכים את העין כפי שהם נוחים לגוף.