MARCELLO ZILIANI

בעקבות הכשרה כאדריכל במילאנו, מרצ'לו זיליאני עובד על פני מגוון רחב של פרויקטים של עיצוב הכוללים ריהוט, תאורה ואביזרים כדי להגדיר ולהציג עיצוב.
מרצ'לו נהנה מהאתגר של כל של יצירה חדשה, מתוך ידיעה שכמה שהדבר נראה בלתי אפשרי בהתחלה, בסופו של דבר מצליחים.