ERIC GIZARD

אריק גיזרד מוצא את השראתו בתרבות העכשווית ובאמנות החזותית. משקיף נלהב של מגמות בינלאומיות, אין זה מפתיע כי ניתן לראות את האמנות האקלקטית על פני פרויקטים מגוונים שלו.

העקביות שולטת בצורת צורות פשוטות ומסגרת עכשווית של קלילות ונזילות.
מאפייני סימני המסחר של עבודתו הם ניגודים מרשימים, חומרים מתנגשים וצבעים, דגש על צ'יארוסקו ומיזוג הרמוני של מסורת ומודרניות.