ANTOINE FRITSCH & VIVIEN DURISOTTI

אנטואן פריץ' וויויאן דוריסוטי מחפשים כל הזמן הרמוניה בין אנשים לסביבה. לכל פרויקט הם ניגשים עם חזון גלובלי המתחשב בצרכי המשתמש.
הכנות של שיתוף הפעולה שלהם מוסיפה קסם פיוטי ועומק ליצירות שלהם. יש להם את היכולת לחדש, להפתיע ולענג את כל מי שנתקל בעיצוביהם.